paylaş
FaceBook

 Kadının biri çok dindarmış. Güzel huylu ve çok merhametliymiş. Allah'a yalvarır ``bana azraili göster'' dermiş.

Bir gün kapı çalınmış, bir de bakmış ki genç bir delikanlı. beyaz elbiseli ve elinde beyaz bir karanfil. Kadın ``buyur evladım, ne istedin?'' diye sormuş. O genç de, ``Yarın yandaki komşuya gel'' demiş.

Kadın ertesi gün gitmiş o komşuya. Komşu kadın can vermek üzereymiş. Bu dindar kadın da oturmuş baş ucuna hal hatır soruyormuş. Kapı çalınmış. içeriye önceki gün gördüğü delikanlı girmiş. hastaya yaklaşarak ``selamun aleyküm'' demiş. Dindar kadın ve hasta bu geleni görüyor, ama hastanın etrafındakiler görmüyorlarmış. Delikanlı hastaya: ``Sen Allah'ı gücendirmedin, onun için Allah(c.c.) da seni gücendirmedenhuzuruna istiyor. Şu karanfili koklar mısın?'' demiş.Hasta kadın koklayınca ruhunu teslim etmiş. Dindar kadın hayretler içindeyken delikanlı, ``yarında Necla hanıma gel'' demiş. Ve ertesi gün Necla hanıma gitmiş. O da can çekişirken birde bakmışki etrafa pis bir koku yayılıyor. Ev sallanmaya başlamış, bir seski emsali görünmemiş. ``Vuuuu... Vuuuu...'' sesleriyle yer yerinden oynuyormuş.Kapı aniden açılmış. Birde bakmışlarki kulaklarında ağzından ateş çıkaran bir yaratık. Simsiyah. Dudaklarıaşağıya sarkan acaip korkunç yaratık. Elinde ateşten balyoz, Hastanın yanına gelerek vurmaya başlamış.
-Sen miydin namaz kılmayan? Sen miydin fakiri düşünmeyen? Sen miydin İslâm'dan haberdar olmayıp kendi hevasına uyan? Al sana, al... All... Gıybet, kıskançlık hepsi sendeydi. Bilmiyor muydun öleceğini? Al bakalım... Al... Dünyayı kendinin zannetmiştin. İslâmı öğrenip anlatanlara bin tane kulp takıyordun, kendin yapmadığın halde, birde yapanlara tenkit ediyordun. Al sana! dedikçe balyozları indiriyormuş. Kadın feryat ediyormuş, ama dinleyen km? Zaten olup bitenleri hasta ile o kadın görüyor. Ötekiler görmüyormuş. o hasta da ölmüş. Korkunç yaratık ordan çıkarken dindar kadına ``öbür günde sana geliyorum.'' demiş.
O gece kadını uyku tutmamış. Ertesi gün kapı çalınmış, birde bakmış aynı genç kapıda gülerek:
-Esselamun Aleyküm demiş.
-Ve aleyküm selam, diyerek kadın mukabele etmiş.
-Anladım ey melek. Anladım ki sen azrailsin. Yalnız müsade et bir soru sorayım. Niçin birinci gün çok iyi idinde ikinci gün çok korkunçtun? diye sorunca:
-Allah'ın emri öyleydi. İyi insanlara korkunç bir şekilde göndermez. O ilk gittiğim kadın hiç kimsenin malına hasetlik etmez, gıybet etmez, Allah'ın sev dediğini sever, sevme dediğini sevmez, İslâmı herkese durmadan anlatır, tağutlara itâat etmez, Allah'ın emrini yerine getirirdi.Günah işlemiş olsada üzülür, çabuk tövbe ederdi. Ama öteki öyle değildi. O günahı güzel görüyordu. Ezanı duyuyor, ama namaz kılmıyordu, fesattı. başkalarını kıskanırdı. Cimriydi; komşusunda odun yokken; o, sıcaktanterliyordu. Kötü kimseler de iyi kimseler de layık olduğu cezayı çarptırılır,demiş.

``Kalp gözü açık olan Azraili görür.''

EMİNE ŞENLİKOĞLU

883">