paylaş
FaceBook

Zikrin Önemi

Allah, müminleri kendisini çokça zikretmesini istemektedir ki, mümin huzur bulsun ve kurtuluşa ersin:

“Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 13/28)

“Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45)

“Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152)

"Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma.” (Araf, 7/205)

Allah Resulü de zikrin önemi ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

“Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?” diye sordu. Onlar da:

"Evet, söyle." dediler. Resûl–i Ekrem de:

“Allah Teâlâ’yı zikretmektir.” buyurdu. (İbn Mâce, Edeb 53)

 

 

Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim” Bismillahirrahmanirrahim”

Niyet Etdim Allah  rizasi icin

Peygamber Efendimize ve ehlibeyite,Vatanima, Sehitlerimize, askerlerimize ve devletime, ve cocuklarima torunlarima Aileme,Anama, Babama akrabalara ve din kardesleime! zor durumda kalan müslüman kardeslerime hediyem olsun

Ey ALLÂH!) Ben Senden o en yüce, o en izzetli, o en ulu ve o en cömert isminle istiyorum. “

Arapça okunuşu:
1. Subhâne rabbiyel aliyyil a°lel vehhâb.
2. Es-elüke bismikel a°lel eazzil ecellil ekram.

Lalegül Dergisi Nisan 2017

 

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme.

Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike men galebetid-deyni ve kahrir-ricâl.)

Yâ Rabbi, kederden, dertten, âcizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana sığınırım!

Ey benim güzel ALLAH' ım Mahşer yerinde peygamberimiz Hz MUHAMMED (s.a.v.) efendimizin parmağıyla gösterip işte bu benim Ümmetim dediği kullardan eyle bizi...Amin.

Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

 

 

3 defa Sübhânallâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-arş"
Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:
Son Nefeste İmanla Ölebilmek İçin Sabah-Akşam 3 Defa Okunacak Dua Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
Sizi, sohbette kalmanız sevindirir mi?
Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette ederÖyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:

Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir Ömrün uzun ve me'sud olmasi, imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya vesile olur

"Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arşın
agırlıgı kadar, Allah'i (cc) tesbih ederim 

 

21-defa     Bismillahirrahmanirrahim

27-defa     ihlas

1-defa       Fâtihâ-i Şerîfe

Bunları okuyan kişinin başında sabaha kadar bir melek bekler.Evi korunur.Cinlerden korunur, Zürriyetinden bir alim çıkar,Zürriyyeti namaz kılanlardan olur."Kaynak :Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise sirruhu) 

7-defa Kadir Süresi Evi korunur.Cinlerden korunur, Zürriyetinden bir alim çıkar,Zürriyyeti namaz kılanlardan olur."

Kadir Suresi Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

 Bismillahirrahmanirrahim.

100-defa “Âllâhümme salli alâ Muhammed ve alâ Âli Seyyidinâ Muhammedin ve Eshâbihî ve Ehl-i Beytihî”

 

 Bismillahirrahmanirrahim.

100-defa“ Lâ ilâhe illallah”

 DİYANET HABER- Peygamber Efendimiz ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ), Hz. Ali\'ye buyurdular ki;Ya Ali şu 5 şeyi yapmadan yatma...

Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Ali'ye buyurdular ki; 1) Kuran-ı Kerim'in hepsini okumadan,2) 4000 dirhem sadaka vermeden,3) Kabe'yi ziyaret etmeden,4) Cennette yerini hazırlamadan,

5) Küs oldugun biriyle barışmadan. Hazreti Ali: Ya Resulallah! Bu nasıl olur? Diye sorunca buyurdular ki:

3-defa ihlas okumak, Kuran-ı Kerim'i hatmetmek gibidir.

4- defa fatiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermek gibidir.

10-defa;Lâ ilahe illallah vahdehu la-şerike-leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve Hayyul lâ yemût biyedihil hayr hüve ala külli şey’in kadir.” Demen de Kabe'yi ziyaret etmek gibidir.

10-defa; La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Demen , cennette yerini hazırlamana vesiledir.

10-defa; “Estağfirullah el’ azim ellezı lâ ilahe illa hu el Hayyel Kayyum ve etubü ileyh.”Demen, dargın ve husumetli oldugun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesiledir.


Bismillahirrahmanirrahim.

7defa Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, Allâhü ekber kebîran ve’l–hamdü lillâhi kesîrâ ve sübhânallâhi Rabbi’l–âlemîn, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l–Azîzi’l–Hakîm

Tek olan Allah’tan başka ilâh ve O’nun bir eşi ve benzeri de yoktur. Kudreti ve saltanatıyla Allah en büyüktür. Bitip tükenmeyen hamd O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

Bedevî:

Bunlar Rabbim için söyleyeceğim dua ve zikirlerdir. Kendim için ne söylemeliyim, dedi.

Resûl–i Ekrem:“Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver, de” buyurdu.(9)

 

Bismillahirrahmanirrahim.

10-defa“ Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber(Cennet hazinesi olan, "Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" demeye devam edenin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Ramuz]

Bismillahirrahmanirrahim.

10-defa“ Hasbinallah ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir”Onlar ki; bir takım kimseler kendilerine; düş­manlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan kor­kun, dedikleri zaman bu haber onların imanını artırır da; Allah bize kâfidir. O ne güzel Vekîl'dir, derler.” (Al- İmran, 3/173) 

 Bismillahirrahmanirrahim.

10-defa "Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn.""Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan Muhammed (asm) Allah’ın Rasulüdür."

Bismillahirrahmanirrahim.

10-defa Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).

Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87) niyâzında bulunmuştu.

 Bismillahirrahmanirrahim.

10 defa “Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî: , Hz Muhammed (sav) şöyle buyuruyor dua ederdi: Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver, de buyurdu.    

 

Bismillahirrahmanirrahim.

7defa “Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh. / Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.” (Buharî, Ezan 123, 139; Müslim, Salat 218-220) 

 

Bismillahirrahmanirrahim.

7defa “ Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hûve, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm”.ayetini yedi defa okuyun

“Yâ Zül Celâli vel ikram” Namaz secdesi yapar gibi secdeye gidilir ve secdede 21 defa“Yâ Zül Celâli vel ikram” okunur.Okuma sonunda istediği şeyi açıkça Mevl’dan istenirde ve bu işleme her gün devam edilirse inşallah isteği yerine gelir.   

         

Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

206 defa “El-Cebbâr”

ism-i şerîfi, günlük hayatta da kullandığımıza yakın bir anlamda; “istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan, büyüklük ve azamet sahibi, kudret sahibi, imar eden, kullarını ıslah eden, tevbe etmeye döndürüp onları ıslah eden” anlamlarına gelir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

156 defa “EL-AFÜVV”

“Çok affedici olan.”
“Günahları imha edip sahibini cezalandırmaktan vazgeçen.”
“Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız
veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, Afüvv ve Kadîr’dir.”
(Nisâ Sûresi, 4/149

Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak çeşitli dualar vardır. Bu duaların türkçe, latin harfleriyle okunuşunu ve anlamını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Okunuşu : (Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!22)

 

 Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi hamde yüvafinniame ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehadeten müberraeten mineşşekki vettühemi ve eşhedü enne seyyidina muhammeden nebiyyine abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem.
Manasi;
Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah’u Te’ala’ya hamdü senalar olsun.
Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala’dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o’nun kuludur. rasulüdür, arab’ın ve acemin efendisidir. Allah’u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin’

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’azimi.Ma şaellahu kane.Vema lem yeşe’lem yekün.La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’azim.A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyatiha.İnne rabbi ala sıratın müstakim.”

Manası:

“Allah’ım Sen benim Rabbimsin.Senden Başka ilah yoktur.Ancak sen varsın.Allah’ım sana tevekkül ettim.(sana dayandım,sana güvendim) Sen Arş-ı Azimin sahibisin.allah’ın dilediği  olur.Dilemediği ise asla olmaz.İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak,ancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir.Biliyorum ki,Allah her şeye kadirdir.Gerçek ki Allah,ilmi ile her şeyi kuşatmıştır.Allah’ım ! Nefsim şerrinden(kötülüğünden) ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden (kötülüğünden) Sana sığınırım.Gerçek ki,benim Rabbim doğru-(Hak) yol üzeredir.”

 

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçesi

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

 

 

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

sabahtan akşama 3 defe oku

Bismillahirrahmanirrahim.
22- Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi

veş-şehâdeh.Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm

“Kim sabahladığı zaman, üç defa   sonra, Haşr suresinin son üç ayetini okursa,  sabahtan akşama kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfarda bulunur… Kim de akşam okursa, ona da akşamdan sabaha kadar, o kadar melek dua ve istiğfarda bulunur.” (Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

 

Salatı Münciye (Salaten Tüncina) Duası

Bismillahirrahmanirrahim.

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

“Biriniz namazı kıldıktan sonra, Allah’a hamdu sena etsin, sonra Peygamber’e salavat getirsin, ondan sonra dilediği dualar yapsın.” (bk. Neylu’l-Evtar, 2/577)

Anlamı:

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlesin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

 

 

FETTAH OLAN İSMİNLE YALVARIYORUM SANA ALLAH'IM!...

Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin Besmele-i Şerife Duası

Namazdan sonra dua

Miftahul Cennet – Cennetin Anahtarı

883">