paylaş
FaceBook

http://islamisigi.de/joomla-images/kitap/54-farz-42.png

1-Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak

2-Helal yemek ve içmek

3- Abdest almak,

4-Beş vakit namaz kılmak

5-Cünüblükten gusül etmek,

7-Helal, temiz elbise giymek

6-Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak

8-Hakka tevekkül etmek,

15- Seytanı düşman bilmek,

9-Kanaat etmek,

10-Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükür etmek

11- Kazaya razı olmak,

12- Belalara sabır etmek,

13- Günahlardan tevbe etmek,

14- Allah rızası için ibadet etmek,

16- Kur’ân-ı kerîmin hükmüne razı olmak,

17- Ölümü hak bilmek,

18- Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,

19- Babaya ve anaya iyilik etmek,

20- Marûfu emir ve münkeri nehy etmek (dinin emirlerini yaymaya çalışmak),

21- Akrabayı ziyaret etmek,

22- Emanete hıyanet etmemek,

23- Daima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek,

24- Allaha ve Resûlüne itaat etmek,

25- Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak,

26- Müslüman amirlere itaat etmek,

27- Aleme, ibret nazarıyla bakmak,

28- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek,

29- Dilini, haram fuhuş kelimelerden korumak,

30- Kalbini temiz tutmak,

31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak,

32- Harama bakmamak,

33- Herzaman sözüne sadık olmak,

34- Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak,

35- İlim öğrenmek,

36- Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak,

37- Allahın azabından emin olmayıp, daima korkmak,

38- Müslüman fakirlere zekat vermek,

39- Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek,

40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak,

41- Allah rızası için yemek yedirmek,

42- Kifayet miktarı (yetecek kadar) rızk kazanmak için çalısmak,

43- Malının zekatını, mahsülün uşrunu vermek,

44- Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak,

45- Kalbini, günahlardan temizlemek,

46- Kibirli olmaktan sakınmak,

47- Baliğ olmamış yetimin malını korumak,

48- Genç oğlanlara yakın olmamak,

49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak,

50- Zulümle, kimsenin malını yememek,

51- Allahü teâlâya şirk koşmamak,

52- Zinadan kaçınmak,

53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek,

54- Yok yere yemin etmemek.

883">