paylaş
FaceBook

http://islamisigi.de/images/onmenuresimleri/cinler-Alemi.png

Cinler, dumansız ateşten yaratılmış varlıklar olduklarından. hız ve zaman onlar için söz konusu değil. Çok hızlı hareket eden ve yaşayan varlıklar olduklarından dolayı, ömürleri insanların zamanına göre hesap edilirse, tahmini 800 ilâ 1000 yıl arasında bir ömür yaşadıktan ortaya çıkar. Hz. Allah söyle buyurmaktadır. "Cine gelince, O'nu da kavurucu ateşten yarattık " (15/27) Biz insanlar çamurdan yaratılmış varlıklarız.

Cinlerse dumansız ateşten yaratılmıştır ve bu yüzden ömürleri de ateştendir. Ateşten çok korkarlar ve yanarak ölürler. Tabi ki kimin ne kadar yaşayacağını, ömrünün süresini Hz. Allah bilmektedir. Bizler sadece ortalama bir yıl verebiliriz.

Cinlerin yer yüzündeki sayılarına gelince, yine tahmini olarak söylüyorum, dünyada 5 milyar insan varsa, cinler altı yedi milyardır.

Kimi insanlar cinlerin insanlardan üstün olduklarını, en güçlü varlık olduklarını sanırlar, bu asla doğru değildir, çünkü en mükemmel varlık insandır. Fakat cinlerin de âlim olanları var, bu ilim ehli olan cinler tabii ki cahil insanlardan üstündürler.

883">