paylaş
FaceBook

Hak Teâlâ Hazretleri buyuruyor

يبِجُ أٌيبِرَى قِّنِاَ فىِّنَى عِادَبِ عَكَلَأَا سَذِواى ِوا لُيبِجَتْسَيْلَ فِانَعَا دَذِ اِاعَّ الدَةَوْعَد.َونُدُشْرَيْمُهَّلَعَوا بِى لُنِمْؤُيْلَو“

Kullarım Sana, Ben’i sorduğunda (on--lara haber ver ki): Ben çok yakınım. Bana duâ ettiği vakit duâ edenin duâsına karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetirrme icâbet etsinler ve bana îman etsinler ki doğru yolu bulalar.”(el-Bakara, 186)

  • 11-defa Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim” Bismillahirrahmanirrahim
  • 11-defa“Estağfirullâh”elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh
  • 100-defa “Âllâhümme salli alâ Muhammed ve alâ Âli Seyyidinâ Muhammedin ve Eshâbihî ve Ehl-i Beytihî”
  • 100-defa Lâ ilâhe illallah
  • 1- Defa Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.)

1-defa Hû”Allah ,Ya şehid ,Yâ Nûr,Yâ Vedûd,el-Afüvv,Ya Mukît,El-Mücîb (celle celâlühû)

Bismillahirrahmânirrahîm.

(SALATEN TÜNCİNA OKUNUŞU

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

1-defa “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât. Ve tudahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’lâ’d-deracât. Ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât. Min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât. inneke alâ külli şey’in kadîr.

  • 1-defa - Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

 

DUA Oku Bismillahirrahmânirrahîm.

Allah’ım! Kıldığım namazımı,eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle.Ey kalpleri evirip çeviren

Allah’ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.

Allah’ım! Kulun ve elçin Hz Muhammedin senden istediği bütün hayırlardan bende istiyorum.Kulun ve elçin Hz muhammedin sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum,Benide muhafaza et Ya rabbi!

Allah’ım! kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.

Allah’ım! Benim işlerimi en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin.kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.

Allah’ım Senden bol rızık,Faydalı ilim, ve her derdime deva istiyorum

Allah’ım! Dini ve dünyevi hayatım,ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.

Allah’ım Senden hidayet takva,iffet, ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lutfetmeni niyaz ediyorum.

Allah’ım Senden hayırlar işlemeyi kötülükleri terk etmeyi ,yoksulları sevindirmeyi beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Faydasız ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Allah’ım! Hıyanetten,küfürden,şirkten,islamın emir ve yasaklarına karşı gelmekten,münafıklıktan,gösterişten,riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Sıkıntıdan,üzüntüden,acizlikten,tembellikten,korkaklıktan,cimrilikten,kalp katılığından,gafletten,zilletten,meskenetten sana sığınırım.

Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Allah’ım! Günahtan,cehennem azabından,kabir azabından,zenginliğin fitnesinden sana sığınırım.

Allah’ım! Çekilmez belalardan,isyana düşmekten,görünmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.

Allah’ım Sen bana uzun ömür,bol rızık ver,çocuklarımı da Salih kişilerden eyle,

Allah’ım Vücuduma,gözüme ,kulağıma, ve tüm bedenime sağlık ve afiyet ihsan eyle.

Allah’ım! bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle,

Allah’ım! beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.

Allah’ım! Ayıplarımı ört,korktuklarımdan emin eyle,benim önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza et.

Allah’ım! Şeytanın şerrinden,kötü insanların şerrinden sana sığınırım.

Ya rabbi! Senden,bildiğim ve bilmediğim,geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum.Bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden sana sığınırım.Senden ve ona ulaştıracak her türlü söz,fiil ve ameli nasib etmeni diliyorum.cehennemden ve ona götürecek her türlü söz,fiil ve amelden de sana sığınırım.

Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle,bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru.

Allah’ım! Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle.

Alah’ım! Dualarımızı kabul et.

EL Fatiha. Amenerrasulü

883">