paylaş
FaceBook

Prof. Dr. Cevat Akşit

Peygamber Efendimiz anlatıyor; “Hesaptan sonra Ümmet-i Muhammed’den üç grup, herkesten evvel cennete girecek. Bütün peygamberler ‘cennete ilk girme şerefi benim ümmetimin olsun’ diye toplandıkları sırada, cennete girecek ilk topluluk gelecek. Ben de ‘bunlar benim ümmetimdendir’ diyeceğim. O grup cennete gittikten sonra ikinci grup gelecek.

Bu insanlar cennete doğrudan girecek insanlar… Birinci grubun iki katı daha fazlaca olan ikinci grup geldiğinde, yine her peygamber bakacak kimin ümmetidir diye. Biz yine baktığımızda ikinci grubun da ümmetimden olduğunu göreceğiz. Ben yine ‘bunlar da benim ümmetimdendir’ diyeceğim. Birinci ve ikinci grubun iki katı olan üçüncü grup geldiğinde de bakacağım ki bu grup da ümmetimdendir…” Bunun üzerine sahabiler, “Ümmetini nereden bileceksin ya Resulallah” diye sormuşlardır. Çünkü Hazreti Peygamber döneminden asırlar sonrasında yaşayanlar var. Peygamber Efendimiz ise, “Abdest azaları pırıl pırıl parlayacak. Oradan bileceğim” diyor. Bu müjdeden dolayı abdestlerinizi güzel alınız. Güzel abdest, şeytanı kovar. İnşallah aldığımız güzel abdestler bizleri cennete ulaştırır… 

GÜZEL ABDESTİN HİKMETİ   

Peygamber Efendimiz Miraç’ta cenneti dolaşırken takunya sesi işitmiştir, güzel bir köşkün bahçesinden… Hazreti Peygamber Cebrail Aleyhisselam’a takunya sesini sormuş. O büyük melek ise bu senin ümmetinden Bilal’dir diye cevap vermiş. Sonra Resulullah, “Ya Bilal sen nerden kazandın bu dereceyi” diye sorduğunda Bilal-i Habeşi Hazretleri, “Ya Resulallah ben fakir bir adamım. Hiç han hamam yaptırmadım, hayır yaptırmadım. Param yoktu. Fakat çok özenli, güzel abdest alırım” buyurmuş. İşte bir abdest ile Hazreti Bilal’in kazandığına bakın… Allah bizleri abdest ile hem ruhunu hem bedenini temizleyenlerden eylesin. 

SENİ AMELİN YAVAŞLATIYOR

Cennete girecek son adam ile ilgili değişik hadisler var. Sahih-i Müslim’de de geçiyor. Cennete girecek son adam sırat köprüsünün üzerinde bir gidip bir duruyor. Bir gidip bir duruyor. Durduğu zaman cehennem onu yakıyor. En nihayetinde çok ağır şekilde, korka korka sıratı geçiyor… Sonra “Ya Rabbi elhamdülillah beni kurtardın” der. Daha sonra da “Ya Rabbi en kötü kulun ben miydim de ağır ağır götürttün beni buradan, bir süründüm, bir emekledim” der. Cenab-ı Hak ona buyurur; seni ben yavaşlatmadım. Seni amelin yavaşlattı. Hızlı gidecek amel işlemedin sen… Evet, bazıları göz açıp kapayıncaya kadar sırat köprüsünü geçecek. Bazıları rüzgâr gibi geçecek. Bazıları koşarak geçecek. Bazıları yürüyerek geçecek. Bazıları da sürünerek geçecek. Hızlı gitmek istiyorsan ona göre amel yapacaksın… Cenab-ı Mevla, bizleri sıratı göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçenlerden eylesin. 

İMANI OLAN KURTULACAK

Bütün peygamberler dua hakkını dünyada kullanmıştır. Peygamber Efendimiz ise mahşere saklamıştır. Sahih hadislerle sabit olduğu üzere Hazreti Peygamber, “Ben ümmetimi orada kurtaracağım” buyuruyor. Kur’an’da da buna işaret vardır. Allah-u Teâlâ, Duha Sûresi’nde “Ey habibim, sen tamam deyinceye kadar vereceğim” diyor. İsteyen tefsirine bakabilir… Öyle bir Peygamber’in ümmetiyiz ki, ümmetinden birisinin ayağına diken batsa uyuyamaz sıkıntısından… Böyle bir Peygamber, ümmetinin cehenneme gitmesine razı olur mu? Olmayacak tabii… O yüzden ümmetten kimilerinin seviyesini artıracak ve cennete gitmesine şefaat edecektir. Kimisi de cehenneme düşmüş, onu da oradan kurtaracak. Mesela adam sadece iman etmiş fakat ameli yok. O da kurtulacak. Ancak bu çok önemli… Ameli yok ama imanı sağlam gitmiş. Bizim Anadolu insanının bu konuda çok güzel bir sözü vardır; Allah iman ile göçürsün derler… Allah, bu sözü idrak edenlerden ve cehenneme uğramadan cennete gidenlerden eylesin bizleri…

CEHENNEMDE KÖMÜRLEŞEN KULLAR

Cennet büyük bir nimettir ama cehennem de öyle hafife alınacak bir yer değildir. Cehenneme girenler kömürleşirler. Eğer günahları bitmiş ise Allah onları çıkaracak ve rahmet denizine atacak. Orada tekrar hayat bulacaklar, düzelecekler. Oradan da Allah’ın izni ile cennete gönderilecekler. Fakat alınlarında cehennemden geldiklerine dair iz bulunacak. Herkes sen orada mıydın diye şaşırıp soracak. Bu defa bundan dolayı cennette utanacaklar. Sonra Allah-u Teâlâ’ya alınlarındaki yazıyı silmesi için yalvaracaklar. Bunun üzerine alınlarındaki izi de kaldıracak Hazreti Allah… Ancak bu durumlara düşmemek için, bu kadar eziyeti çekmemek için şimdiden gayret etmemiz lazım. Bu sebeple Peygamber Efendimiz’in izinden gitmeliyiz. O kadar kaynak gösteriyoruz. Şimdi cennete erken girmek var, geç girmek var. Uçarak girmek var, koşarak girmek var, sürünerek girmek var… Aklımızı başımıza alalım. Cennet ehli bile birbirine imrenecektir orada. Çünkü herkesin seviyesi ameline göre birbirinden farklı olacak. İnşallah bizler de Peygamber‘in izini takip edenlerden ve seviyesini yükseltip az pişman olanlardan oluruz. Cenab-ı Hak, bizleri Peygamber Efendimiz’in bu nurlu sözlerine uyanlardan ve nura erişenlerden eylesin. Âmin… 

883">