- Selâm sana ey Yüce Peygamber! Allah, Sana kâinattaki bazı mûcizelerini göstermek istiyor... dedi.